گل

  • Flower

    گل

    1. سری گل عمدتا برای سالن عروسی یا اتاق عروسی استفاده می شود ، همچنین برای اتاق دختر بسیار مناسب است.

    2. به طور معمول ، جزء پشم NZ یا پشم NZ و نایلون است.