کاشی فرش قفل دار نایلونی

 • Nylon Flocking with PVC back 668

  قفل نایلونی با پشت PVC 668

  فرش JFLOOR Flocking® با استفاده از فناوری قفل الکترواستاتیک ولتاژ بالا ساخته شده و از الیاف قوی نایلون 6.6 ساخته شده است که محکم به لایه پایه متصل شده اند. بیش از 80 میلیون الیاف در هر متر مربع وجود دارد که 10 برابر فرش های تافت دار است. این لکه و مقاومت خاک قابل توجه ، تمیز کردن آسان و انعطاف پذیری عالی را به دست می آورد.

 • Nylon Flocking with PVC back 676

  قفل نایلونی با پشت PVC 676

  فرش JFLOOR Flocking® با استفاده از فناوری قفل الکترواستاتیک ولتاژ بالا ساخته شده و از الیاف قوی نایلون 6.6 ساخته شده است که محکم به لایه پایه متصل شده اند. بیش از 80 میلیون الیاف در هر متر مربع وجود دارد که 10 برابر فرش های تافت دار است. این لکه و مقاومت خاک قابل توجه ، تمیز کردن آسان و انعطاف پذیری عالی را به دست می آورد.

 • Nylon Flocking with PVC back 669

  قفل نایلونی با پشت PVC 669

  فرش JFLOOR Flocking® با استفاده از فناوری قفل الکترواستاتیک ولتاژ بالا ساخته شده و از الیاف قوی نایلون 6.6 ساخته شده است که محکم به لایه پایه متصل شده اند. بیش از 80 میلیون الیاف در هر متر مربع وجود دارد که 10 برابر فرش های تافت دار است. این لکه و مقاومت خاک قابل توجه ، تمیز کردن آسان و انعطاف پذیری عالی را به دست می آورد.