نوین

  • Modern

    نوین

    1. YDQ مدرن و کلاسیک است در حالی که YRX مدرن و انتزاعی است.

    2. ترکیب پشم و بامبو یا پشم و ویسکوز برای این سری بسیار توصیه می شود تا جلوه ای بسیار لوکس و درخشان داشته باشد.