کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

به منظور ارائه محصول مناسب به مشتری ، ما کنترل کیفیت سه گانه را برای محدوده سهام و محدوده غیر سهام انجام می دهیم.
1. PQC: کنترل کیفیت فرآیند در طول تولید
2. IQC: کنترل کیفیت ورودی پس از تولید
3. OQC: کنترل کیفیت خروجی قبل از بارگیری