فارسی

  • Persian

    فارسی

    1. طراحی ایرانی از خاورمیانه می آید ، اما در سراسر جهان بسیار محبوب است. طراحی سنتی اتاق را لوکس و مرموز می کند.

    2. به طور کلی ، پشم NZ و بامبو نیمه متورم جزء بسیار مورد ستایش این مجموعه هستند.