نمونه گیری

نمونه گیری

برای اقلام موجود ، مانند کاشی های فرش و سری SPC ، همه پوشه ها می توانند آزادانه به مشتریان جدید ارائه شوند ، هر مجموعه برای هر شرکت. در صورت استفاده از پروژه ها ، ما می توانیم نمونه های کامل ارائه دهیم و همچنین می توانیم نمونه های سفارشی را انجام دهیم.

برای موارد غیر انبار ، مانند فرش Axminster و فرش دستباف ، ما می توانیم نمونه های با کیفیت را ارائه دهیم و نمونه های سفارشی را با توجه به نیاز مشتری انجام دهیم.