اندازه گیری سایت/کاد

اندازه گیری سایت/کاد

با تشکر از تجربه تیم نظرسنجی ما که در زمینه نرم افزار AutoCAD بسیار حرفه ای هستند ، ما می توانیم اندازه تقریبی نقاشی CAD مشتری را برای بودجه بندی و نقل قول محاسبه کنیم ، همچنین در نهایت اندازه دقیق سایت را برای تولید اندازه گیری کنیم.