طراحی

ما یک تیم طراحی بسیار حرفه ای و با تجربه داریم که می تواند با مهارت Photoshop و AutoCAD کار کند.

--- ما نه تنها می توانیم آثار هنری ظریف را بر اساس طرح اصلی طراحی یا عکسهای فرش بسازیم ، بلکه طرحهایی را متناسب با نیاز شما ارائه می دهیم.

Designing

--- ما می توانیم چشم انداز دو بعدی یا سه بعدی ایجاد کنیم تا جلوه فرش را در صحنه واقعی شبیه سازی کنیم.

Designing1

--- ما می توانیم نمودار درز بندی بسیار دقیق را برای نشان دادن مقدار دقیق ، هدر رفتن و موقعیت اتصال ایجاد کنیم ، که برای کنترل بودجه مفید و برای نصب نهایی مفید خواهد بود.

Designing2