چگونه می توان SPC PLANK (کفپوش وینیل پلانک) را در مکان CURVE نصب کرد؟

پروژه اخیر YONGDA PLAZA SHANGHAI ما ثابت می کند که تخته SPC برای منطقه منحنی بسیار مناسب است.

نصب کفپوش وینیل برای محل منحنی بیشتر از منطقه معمولی طول می کشد ، اما خیلی سخت نیست و تنها مرحله اضافی این است که دو سر SPC را به منحنی برش دهید.

سپس دستورالعمل های دستی SPC وینیل تخته خود را کلیک کنید ، تخته های SPC را روی زمین بگذارید.

پس از آن ، می توانید یک کار زیبا انجام دهید و نیازی به نگرانی در مورد پیچ ​​خوردگی نیست.

Vinyl Plank Flooring-01
Vinyl Plank Flooring-02

زمان ارسال: دسامبر 04-2020