نمایشگاه جدید دبی در حال ساخت است

شریک JW GTS Carpets & Furnishing در حال ساختن نمایشگاه نمایشگاه دبی است. انتظار می رود نمایشگاه در 15 آگوست افتتاح شودث ، 2020.

در سه تصویر اول ، نمایشگاه روی کاشی های فرش ما ، خیابان خیابان سری-PA04 نصب شده بود. مجموعه Park Avenue جلوه ای شیک دارد و با رنگ های روشن به خوبی مطابقت دارد.

آخرین تصویر نصب Vinyl Floor Scala+ series-SCL759 را نشان می دهد. سیستم SPC-Click بسیار آسان برای نصب و سازگار با محیط زیست است.

Vinyl Floor Scala-03
Vinyl Floor Scala-01
Vinyl Floor Scala-04
Vinyl Floor Scala-02

زمان ارسال: ژوئیه 23-2020